Handcrafted Turkey – Qualıty Leather Goods & Creatıve Wood Accessorıes

Rheens Goods; deri sanatının geleneksel dokusuna uygun deri ürün tasarımları gerçekleştirir. Kullanıcı karakterinin gündelik yaşayışına hakim olan objelere, organik deri ve yardımcı doğal malzemeler ile hazırladığı aksesuarlar ile canlılık kazandırır. Yaratıcı aksesuar fikirlerini, eski yöntemlere uygun teknikler ile birleştirerek zamanın ruhuna uygun ürünlere dönüştürür.

Her ürünü ve kullanıcısı ayrı bir değer taşıdığından el yapımı tekniklerinin dışına çıkmayarak pazar ve rekabet gibi faktörleri önemsemeden kesim ve dikim aşamalarında mekanik ve endüstriyel araçlar kullanmamayı yeğler.Kullandığı malzemelerin tamamen doğal olmasına, geleneksel üretim metotlarının kullanılmasına, ürünlerinin dokuma mumlu iplikler kullanılarak dikilmesine önem gösterir. Seçimini sınıfının en kaliteli malzemelerinden yana kullanarak özel ve kişiselleştirilmeye açık ürünler geliştirmeye odaklanır.

Rheens Goods; seri ve stok merkezli anlayışa karşı sürdürülebilir yaşamın kaynaklarına zarar vermeden ihtiyaca dayalı üretim yapmanın doğru olduğuna inanır.